• NEW HOT

  神采奕奕,活力四射發表會

  嘉義耐斯廣場

   

     

   

    ''神采奕奕,活力四射發表會''第一場在嘉義耐斯廣場由柏穎老師開場囉

      日常生活中人們會有許多不適的症狀,遠離疾病的關鍵是''神經'',這時就需要''神經淨化''

      芳香療法能激勵神經傳導物質分泌哦!

       

         

   

        神經淨化法,每天揉揉臉,讓身體遠離病痛!

         老師親自示範如何臉部按摩

         

         

   

          捏臉按摩

   

         

          臉部模仿-火男

   

           

   

           臉部模仿-阿龜

   

                  

  閱讀詳細